SMK YAM TUAN RADIN, PORT DICKSON

SMK YAM TUAN RADIN, PORT DICKSON
tinggal kenangan... kini bernama SMK YAM tuan Radin...

Isnin, 3 Mei 2010

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA


Sejarah Perkembangan

1. Mula diperkenalkan di sekolah-sekolah secara tidak formal dalam tahun 1986.

2. Seminar – Bengkel PRS peringkat kebangsaan diadakan pada 19-21 Januari 1987 di Institut Aminudin Baki (IAB) dan nama PEMBIMBING RAKAN SEBAYA telah diterima sebagai nama formal program ini.

Objektif Program PRS di Sekolah

1. Untuk membina satu lagi sumber sokongan bagi pelajar mendapatkan bantuan dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

2. Untuk membentuk kumpulan PRS yang terlatih yang boleh menjadi pendengar yang baik dan berkeupayaan untuk membantu rakan.

3. Untuk membolehkan pelajar terpilih berinteraksi dengan berkesan dengan rakan sebaya mereka melalui latihan perkembangan diri dan kemahiran memberi pertolongan.

4. Untuk menyediakan sekolah satu lagi pendekatan membantu pelajar dan menyekat masalah disiplin dari meruncing melalui pengaruh rakan sebaya yang positif.

5. Untuk membantu guru bimbingan dan kaunseling memperluaskan khidmat melalui projek membantu yang dijalankan oleh PRS.

Rasional Penubuhan PRS di Sekolah

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling belum mencukupi untuk menampung tuntutan

khidmat yang makin bertambah.

2. Membantu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan satu saluran pelajar berkongsi perasaan.

3. Jika remaja dikatakan memberi pengaruh negatif kepada rakan-rakan, mereka dapat mempengaruhi rakan yang lain secara positif.

4. Cabaran remaja makin meningkat ini memerlukan bimbingan PRS yang dapat membantu pelajar membina perlakuan yang positif.

5. Pengaruh orang dewasa berkurangan kepada remaja.Pengaruh rakan sebaya

6. Memainkan peranan penting dalam hidup mereka untuk dijadikan panduan dan teladan.

Matlamat PRS

1. Menolong mengurangkan masalah disiplin di sekolah.

2. Membina budaya kasih mesra dan bantu membantu di kalangan pelajar-pelajar.

3. Memupuk menjadi orang dewasa yang peka,bertimbang rasa dan rela menolong, yang hidup dalam satu masyarakat yang majmuk.

4. Pembina pelajar-pelajar yang yakin diri dan mempunyai nilai-nilai murni berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

Fungsi PRS

1. Sebagai kawan yang berkesan dan sebagai saluran tidak formal untuk kawan

mencurahkan .

2. Sebagai peninjau rasa rakan-rakan untuk membolehkan guru kaunseling menjalankan program-program yang bercorak menghalang.

3. Penghubung kepada khidmat Bimbingan dan Kaunseling seperti membuat rujukan

jika perlu.

Siapa PRS?

1. Sekolah rendah, kumpulan pelajar tahap 2 iaitu murid tahun 4 dan 5.

2. Bagi sekolah menengah, kumpulan pelajar tingkatan 2 dan tingkatan 4.

3. Kumpulan pelajar ini dibahagi kepada 2 peringkat iaitu peringkat 1dan peringkat 2.

4. Peringkat 1 – fokus diberi kepada kumpulan ini dahulu iaitu terdiri daripada pelajar-pelajar baik yang mempunyai kriteria berikut; baik pencapaian akademik,berminat,baik personaliti,baik sikap dan mempunyai latar belakang yang stabil.

Peringkat 2 – kumpulan yang memerlukan latihan yang lebih intensif yang mempunyai criteria berikut; pelajar-pelajar yang kerap menimbulkan masalah salahlaku di sekolah dan pelajar-pelajar yang menjadi pemimpin dalam kumpulan kecil secara tidak formal dan mempunyai pengaruh.

Bagaimana Memilih Ahli PRS

1. Ahli-ahli Jawatankuasa Kelab Bimbingan dan Kaunseling yang telah dilantik.

2. Dipilih oleh Guru Besar atau guru-guru atau Guru Kaunseling sendiri.

3. Memilih pelajar yang telah dipilih melalui sosiometrik dan dipersetujui oleh Pengetua/Guru/Guru Kaunseling.Pelajar terpilih berminat dan rela menjadi PRS.

4. Melalui sukarela kerana berminat menjadi PRS dan rela memberi khidmat.

5. Melalui sosiometrik dipilih oleh rakan sendiri yang mereka rasa selesa untuk berbincang mengenai sebarang masalah.Berminat menjadi PRS.

Proses Pemilihan Ahli PRS

1. Terbuka

2. Ujian Personaliti/Minat

3. Temuduga

4. Pemerhatian

5. Pencalonan

6. Pilihan Khas

Proses Penubuhan PRS

1. Iklan/Makluman

2. Proses Pemilihan

3. Pengumpuan Data

4. Kursus/Latihan

5. Perancangan Aktiviti

6. Kursus Lanjutan Tahap

7. Pemantauan

8. Pemantapan

9. Perkembangan

10. Refleksi

Pendekatan Program PRS

1. Perkembangan kendiri: Memahami kekuatan diri dan bagaimana meningkatkan

serta mengurangkan kelemahan diri.

2. Mencegah: Lebih peka kepada diri dan perasaan orang lain. Berupaya melihat

Sesuatu dengan rasional dan objektif.

3. Memulih: Melatih pelajar berisiko menjadi pelajar yang lebih bertanggungjawab.

Latihan Asas

PRS diberi latihan intensif oleh jurulatih sebelum sebagai PRS dalam 4 aspek:

1. Kesedaran kendiri

2. Asas komunikasi

3. Asas kaunseling

4. Isu remaja

Aspek Pertolongan

Tidak Formal

1. Menjadi kawan yang peka.

2. Mendengar dengan empati dan memberi respons yang menggalakkan.

3. Melihat masalah dengan lebih objektif.

4. Mencadang rujukan jika perlu.

5. Menjadi saluran mendapatkan maklumat.

Formal

Melalui projek seperti:

  1. Projek Tutor
  2. Projek Adik Angkat

3. Projek Orientasi

  1. Perbincangan Kumpulan
  2. Ketua sampingan dalam kaunseling kelompok
  3. Menjalankan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling yang bertujuan membantu rakan seperti mengendalikan ceramah,kempen dan sebagainya.

Etika PRS

1. Amanah dan menyimpan rahsia.

2. Memahami limitasi diri – memberi pertolongan jujur dengan memahami batasan diri.

3. Menerima rakan tanpa mengukur – menghormati hak rakan,berkongsi perasaan dan menerimanya tanpa prasangka.

4. Merujuk kes sukar kepada guru Bimbingan dan Kaunseling.

5. Melaporkan kepada guru Kaunseling jika terdapat kes-kes merosak diri atau orang lain.

6. Menghormati sekatan-sekatan agama,peraturan sekolah,norma-norma masyarakat dan kebudayaan.

Aktiviti PRS

Cadangan aktiviti/program yang boleh dijalankan oleh PRS.

1. Projek adik angkat.

2. Tutor sebaya.

3. Bimbingan kelompok.

4. Orientasi pelajar baru.

5. Penyebaran maklumat.

6. 5 minit anti dadah.

7. Pengumpulan data dan maklumat.

8. Usrah.

9. Mengendalikan majlis-majlis di sekolah.

10. Pertandingan kerjaya.

11. Mengendalikan latihan/kursus untuk ahli.

12. Penerbitan majalah/bulletin/risalah.

13. Menjalankan kajian.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan